ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Έργα στον Τομέα της Ενέργειας

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Δεξαμενές πετρελαίου στο Κονγκό (Αφρική)