Πιστοποιητικα Καταλληλολητας Υλικων και Πιστοποιητικα Εξειδικευσης Προσωπικου (Τεχνικος Φακελος)

  • Πιστοποιητικά Μεταλλικών Διατομών Χαλυβουργείου
  • Πιστοποιητικά για μπουλόνια, παξιμάδια, ροδέλες, αγκύρια
  • Πιστοποιητικό Συστήματος Βαφής
  • Πιστοποιητικό ειδικών υλικών (Πανέλων, Μεταλότυπου, κ.λπ.)
  • Πιστοποιητικό σύρματος συγκόλλησης και αερίων
  • Εγκεκριμένοι συγκολλητές με όλα τα πιστοποιητικά
  • WPQR και WPS για διαδικασίες συγκόλλησης
  • Ενδοεργοστασιακές δοκιμές καταλληλότητας για συγκολλήσεις, βαφές και σύσφιξη μπουλονιών επί τόπου και επιθεωρήσεις εξωτερικού οργανισμού για έλεγχο τήρησης των προτύπων.

Πιστοποιημένη Αριστεία

Δεσμευση Διασφαλισης Ποιοτητας: Ικανοποιηση Προσδοκιων, Εξασφαλιση Αριστειας

Η πολιτική της εταιρείας GPM Metal είναι να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας, να εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και να επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Πιστεύουμε ότι η ποιότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της σωστής επιχειρηματικής διαχείρισης που οδηγεί σε έναν βαθμό ανταγωνιστικότητας που εγγυάται την κερδοφορία της εταιρείας. Διαθέτουμε ιδανικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε που είναι συμβατοί με τις τεχνολογίες και τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας.

Ένα λεπτομερές σχέδιο ποιότητας διαμορφώνεται από το τμήμα ποιότητας μας και υποβάλλεται στον πελάτη για έγκριση. Ένα αντίγραφο αυτού του σχεδίου μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έργου. Το τμήμα ποιότητας μπορεί να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε είδος μη-καταστροφικού ελέγχου (NDT )που μπορεί να ζητήσει ο πελάτης

Οι Ιδέες Σας - Η Τεχνογνωσία Μας

Ας Φτιάξουμε Κάτι Εξαιρετικό Μαζί!