Υπηρεσίες

Μεταφορές

Η μεταφορά είναι μια σημαντική πτυχή. Η τοποθεσία μας (βρισκόμαστε στο μέσο του νησιού με ίση απόσταση από τις δύο άκρες) μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεταφορών.

συσκευασια

Οι κατασκευές πρέπει να παραδίδονται στην καλύτερη κατάσταση. Για την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης λαμβάνονται σοβαρά μέσα προστασίας, εστιάζοντας σε
κάθε λεπτομέρεια που μετράει.

αποθηκευση

Οι ευρύχωρες και ασφαλείς αποθηκευτικές μας 
εγκαταστάσεις διασφαλίζουν τον σωστό χειρισμό και
τη φύλαξη των μεταλλικών κατασκευών. Χρησιμοποιούμε συστηματικές μεθόδους αποθήκευσης για τη βέλτιστη αξιοποίηση του  χώρου και εξασφαλίζουμε εύκολη
επαναφορά όταν απαιτείται.

Μεταφορα

Με το αξιόπιστο μεταφορικό μας δίκτυο, διασφαλίζουμε την έγκαιρη και αποτελεσματική παράδοση των μεταλλικών κατασκευών στο εργοτάξιο. Ο στόλος μας από εξειδικευμένα οχήματα και έμπειρους οδηγούς είναι εξοπλισμένος για να χειριστεί τη μεταφορά διαφόρων μεγεθών και τύπων κατασκευών, διασφαλίζοντας την ασφαλή άφιξή τους στον προορισμό τους.

Οι Ιδέες σας - Η Τεχνοτροπία μας

Ας Χτίσουμε Αριστουργήματα από Χάλυβα