ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ασφάλεια & Υγεία

είναι η προτεραιότητά μας, η αριστεία είναι η παράδοσή μας

Στην GPM METAL LTD, η υγεία και η ασφάλεια των μελών της ομάδας μας και η ακεραιότητα των μεταλλικών κατασκευών μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Δίνουμε προτεραιότητα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους μας και προσπαθούμε να υπερβούμε τα πρότυπα της βιομηχανίας σε όλες τις πτυχές της ασφάλειας. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την ευημερία της ομάδας μας σε κάθε στιγμή.

Διεξάγουμε τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης για την ασφάλεια για να ενισχύσουμε τις δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση του εργατικού δυναμικού μας, εξοπλίζοντάς τους με τις γνώσεις και τα εργαλεία για τον εντοπισμό και τον μετριασμό πιθανών κινδύνων. Η αφοσιωμένη ομάδα ασφαλείας μας παρακολουθεί και αξιολογεί στενά τις δραστηριότητές μας για να αντιμετωπίσει προληπτικά τυχόν προβλήματα ασφάλειας.

Επιπλέον, τηρούμε αυστηρά μέτρα ποιοτικού ελέγχου σε όλη τη διαδικασία κατασκευής. Οι μεταλλικές κατασκευές μας υποβάλλονται σε ενδελεχείς δοκιμές και επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της βιομηχανίας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους τρίτους οργανισμούς για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων εξετάσεων και πιστοποιήσεων, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο διασφάλισης στους πελάτες μας.

Προτεραιότητα Στην Ασφάλεια

είναι κάτι περισσότερο από ένα «μότο» για εμάς – είναι μια βασική αξία που είναι ριζωμένη στην εταιρική μας κουλτούρα.
Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές για να θέτουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους όσους συμμετέχουν στα έργα μας.

Οι Ιδέες Σας - Η Τεχνογνωσία Μας

Ας Φτιάξουμε Κάτι Εξαιρετικό Μαζί!